Partners van Joore

Wij zijn aangesloten bij diverse netwerken waardoor wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Wij zijn mede-eigenaar van SMA Accountants NV en Matchplan Corporate Finance BV. Daarnaast zijn we internationaal aangesloten bij JHI International en in Nederland bij SRA. Verder werken wij nauw samen met een gespecialiseerd fiscaal adviesbureau om onze eigen fiscalisten op specifieke deelgebieden (met name internationaal) te ondersteunen.

Match Plan Corporate Finance BV

Wij nemen deel in Match Plan Corporate Finance BV, een middelgroot advieskantoor op het gebied van koop en verkoop van ondernemingen, management buy-outs, management buy-ins, waardebepalingen en financieringen.

Zij richten zich daarbij op het nationale en internationale midden- en kleinbedrijf. Kernwoorden zijn professioneel, betrokken, deskundig en resultaatgericht. Match Plan Corporate Finance BV verricht haar diensten vanuit vestigingen in Den Haag en Tilburg, waarbij de Tilburgse vestiging op ons locatieadres is gevestigd.

JHI International

JHI International is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountantskantoren die zich verbonden hebben aan een gemeenschappelijk doel, namelijk het werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen en een persoonlijke service.

Dit betekent dat wij samenwerken met alle leden van het JHI International netwerk om uw vragen op een directe, hooggekwalificeerde en efficiënte wijze te beantwoorden wanneer u behoefte heeft aan diensten op het terrein van accountancy of belastingen in het buitenland.

SRA

Het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten) is de grootste organisatie van zelfstandige, professionele, openbare accountantskantoren in Nederland.

Het SRA biedt een structuur waarbij het schaalvoordeel van een grote organisatie (aanwezige kennis, professionaliteit en investeringsmogelijkheden) gecombineerd wordt met de voordelen van een kleinere organisatie (persoonlijke aanpak, flexibiliteit, etc.). Door het SRA worden stringente kwaliteitseisen gesteld aan de aangesloten kantoren ten behoeve van de uitoefening van de dienstverlening. Op het gebied van vaktechniek en productontwikkeling is sprake van een permanent stelsel van maatregelen waardoor wij mede in staat zijn om een hooggekwalificeerde dienstverlening te bewerkstelligen. Zoals reeds eerder aangegeven, ondersteunt een aantal van onze adviseurs het SRA op het gebied van vaktechniek, kantoor-reviews en productontwikkeling.

SMA Accountants NV

Wij participeren, sinds de oprichting, in SMA Accountants NV, een landelijke vennootschap van accountants en adviseurs, specifiek gericht op grotere ondernemingen, overheidsinstanties en non-profit organisaties in het topsegment van de markt.

SMA Accountants NV heeft als één van de weinige organisaties in Nederland een Wta-vergunning met OOB-aantekening. Wij zijn binnen SMA Accountants NV actief op strategisch gebied (een van onze adviseurs is lid van de Raad van Bestuur), vaktechnisch gebied (een van onze adviseurs houdt zich binnen SMA Accountants NV bezig met kwaliteit en compliance) en uitvoerend gebied (betrokken bij opdrachten).

MNBPROFESSIONALS

Wij werken nauw samen met MNBPROFESSIONALS, een onafhankelijk adviesbureau nieuwe stijl dat zich richt op het identificeren en benutten van prestatie-verbeter-potentieel in het MKB, met als doel rendement en cashflow structureel te verbeteren.

MNBPROFESSIONALS ontwikkelde hiervoor de BIT for more werkwijze, gekenmerkt door toegevoegde waarde garantie en een persoonlijke op maat gesneden aanpak. Zij biedt daarmee aan MKB-bedrijven de mogelijkheid om structureel en tegen MKB-waardige tarieven, ervaren professionals in hun organisatie op te nemen. Middels in-house partnership en on-the-job coaching worden maatregelen zodanig ingeregeld dat rendementsverbeteringen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit betekent dat MNBPROFESSIONALS met haar oplossing bijdraagt aan het realiseren van de door haar opdrachtgevers gestelde korte termijn doelen maar tevens ondersteunt bij het verder in lijn brengen van de door de medewerkers uitgevoerde werkzaamheden met de strategische doelstellingen.

sra sma jhi