• Diensten

  Joore Registeraccountants & Belastingadviseurs bundelt de expertise van haar registeraccountants met die van haar fiscaal juristen. Dit multidisciplinaire team staat garant voor een advies of resultaat dat is toegesneden op uw vragen en wensen.

 • Accountancy

  • jaarrekeningcontrole
  • beoordelingsopdrachten
  • samenstellingsopdrachten
  • waardering van ondernemingen / aandelen
  • opstellen prognoses en budgetten
  • onderzoek / begeleiding surséance / faillissement
  • risico-analyses, investeringen
  • onderzoeken met bijzondere doelstelling
 • Belastingadvies

  • financiële planning voor directeuren / grootaandeelhouders
  • opzetten van juridische, fiscale en bedrijfseconomische structuren
  • international tax planning
  • bedrijfsopvolging
  • pensioenproblematiek
  • estate planning 
 • Consultancy

  Strategie & organisatie

  • begeleiding bij strategische (her)oriëntaties
  • begeleiden ondernemingsplannen en strategieën
  • ondersteuning management
  • advisering inzake opzet administratieve organisatie en
  • interne beheersing

  Financiële dienstverlening

  • advisering inzake financiering van ondernemingen
  • financiële analyses en bedrijfseconomische adviezen
  • management buy-out / buy-in
  • onderzoeken participaties

  Overige

  • begeleiding bij de werving en selectie van financieel administratief personeel
  • begeleiding van administrateurs
  • op tijdelijke basis vervullen van financieel administratieve functies

Onze diensten zijn te verdelen in drie deelgebieden:

sra sma jhi